Horse Coaching

Leadership, authenticiteit, samenhang en welwillendheid!
(Her)ontdek de leider in u met ons seminarie ‘Cense-ationeel’.

Waarom 'Cense-ationeel'?

‘Cense-ationeel’ verwijst naar de methode van la Cense. De zogenaamde ‘de la Cense’-methode werd bedacht door Andy Booth en steunt op de principes van de ethologie, wat eigenlijk de leer is van het gedrag van dieren in hun natuurlijke omgeving.

Door de toepassing van deze wetenschap op paardachtigen kregen veel professionals uit de paardenwereld een betere toenadering en een beter begrip tegenover het dier.

‘Paardenethologie’ is dus eigenlijk het creëren van een taal, een band, een toenadering met het paard op basis van het gedrag van het paard in groep.

Ethologie steunt op wederzijds respect: het paard respecteert de ruiter en de ruiter moet het paard respecteren. Ook welwillendheid maakt er deel van uit. Als u geen poging doet om uw rijdier te begrijpen, zal ook hij of zij u niet proberen te begrijpen.

Wat is het nut hiervan in het dagelijks leven?

Betere dagelijkse contacten, betere prestaties, grenzeloos welzijn voor het duo van paard en ruiter. Een beter begrip van het paard om het beter te kunnen africhten. De mens moet de taal van het paard leren, niet omgekeerd!

Waarom? Voor wie? Met wie?

Een echt partnerschap opbouwen met uw paard, het in de ogen kijken en zo uw idee overbrengen !

Controle krijgen, vertrouwen winnen en dus een band vormen. Het gaat vlotter, zonder druk of geweld.

Eén worden met uw paard om zijn prestaties op alle vlakken te optimaliseren.

Vervang het woord ‘paard’ door ‘collega/team/partner’ en giet dit alles in een management-seminarie door 2 gepassioneerde ‘facilitators’ en 4 van de meest atypische (of hippische) coanimatoren, en het resultaat is een “Cense-ationeel” seminarie. Horse coaching!

Wat is horse coaching?

Een relevante praktijk rond persoonlijke ontwikkeling en team-management. Horse coaching is gebaseerd op de principes van ethologisch paardrijden. Van hieruit kaarten we verschillende thema’s aan, aangepast aan de uitdagingen van het bedrijf: leadership, emotionele intelligentie, teamverband, teambuilding, samenhang, authenticiteit, management.

Bij horse coaching maken we gebruik van de feedback van het paard en gebruikt het paard als ‘onthuller’ van de waarheid. Zo helpen we de persoon in kwestie om zijn of haar persoonlijke of professionele problemen te boven te komen en te verbeteren.

Dankzij horse coaching herstelt of vergroot u uw geloof in uzelf en in anderen.

Paarden liegen niet… als een paard gunstig reageert op een verzoek, dan is dat niet om u te plezieren of omdat het bang is om u te beledigen! Het doet dat enkel en alleen omdat u zich op een juiste, duidelijke, welwillende en overtuigende manier tegenover het paart verhoudt.

Een echte praktische MANAGEMENT-oefening

De term ‘manager’ komt van het Latijnse manu agere, of ‘met de hand besturen’. In de 18de eeuw werd dat in het Italiaans maniegere, letterlijk ‘het rijdier meenemen naar de manege’, en vervolgens ‘het rijdier klaarmaken voor het werk’.

Er bestaat echt een verband tussen werken met een paard en management!

Horse coaching is het opbouwen van een band met een paard en deze uitwerken tot een ‘leidinggevende’ relatie.

‘Leidinggevend’, maar niet ‘dominant’.

Twee verschillende termen. Een leidinggevende relatie tussen mens en paard berust op vertrouwen, communicatie, respect en het vermogen om een hiërarchie op te bouwen die geborgenheid biedt.

Een dominante relatie steunt op de wens om de ander te dwingen, om uw wil of visie op te dringen. Dat is absoluut geen vorm van geborgenheid, en vormt tegenover een paard al helemaal geen gezonde relatie.

Tijdens het seminarie vraagt de ‘leidinggevende persoon’ het paard om iets te doen. Deze laatste voelt zich nooit verplicht om dit ook effectief te doen. Als het paard bij de mens tegenstrijdigheid of een gebrek aan vertrouwen of duidelijkheid voelt, en moeilijkheden ervaart om door een gebrek aan ‘timing’ zijn of haar plaats in te nemen , zal het weinig of niks uitvoeren. . Ook bij een gevoel van irritatie of agressiviteit zal het paard geen medewerking verlenen…

Het kan zijn dat het zich onder grote druk van de manager onderwerpt, maar dat is zeker niet hetzelfde als meewerken! Een urenlange uitleg over management is overbodig. Als u met uw instructie midden in een manège staat met een 500 kg zwaar paard dat vrij rondloopt, dan weet u binnen enkele seconden precies waar u staat in uw leadership… uw lichaam zal het u zeggen, ook zonder concept! Een krachtige en fantastische ervaring! Een geweldig management-practicum!

Beter dan een 360°?

Wilt u echt weten welke leader er in u schuilt?

Waar staat u in uw gedragskennis, uw vermogen om met iemand samen te werken, uw plaats in te nemen in een team, mensen aan te trekken, uw emoties onder controle te houden in stresssituaties, hoe beleeft u onvoorziene omstandigheden, hebt u een gave om duidelijke instructies te geven, om uw eigen grenzen en die van het systeem voor ogen te houden, bent u zich bewust van uw non-verbale invloed… Hoe zorgt u voor juiste druk?  En verder: zelfvertrouwen, reactievermogen, visie…!!

Zoveel vaardigheden waar u tijdens dit seminarie automatisch aan werkt! Al deze voorwaarden moeten ingevuld zijn om dit te laten werken met onze hippische coanimatoren.

Het resultaat is oprechtere feedback dan bij een 360°, want een paard houdt geen rekening met uw functie. U zult nooit de N+1 of +2… van het paard zijn en het paard zal u nooit tegenkomen aan de koffieautomaat.

Een andere troef voor de teamspirit: elkaar beter leren kennen, elkaar ontdekken in een losse context, interactie stimuleren, een gemeenschappelijke herinnering creëren, de bedrijfscultuur versterken…, werken in de buitenlucht.

In de praktijk

Horse coaching gaat door in een omheinde , vlakke, ronde ruimte van ongeveer 20 m diameter (‘longeerpiste’), overdekte piste of in open lucht, met een paard dat is uitgerust met een halster en leiriem. Het paard is een volwassen (minstens 4 jaar oude) merrie of ruin (gecastreerd paard, komt vaak voor in paardencentra), dat in goede mentale staat verkeert en heel gewoon is aan interacties met mensen.

We zoeken een paard uit met een karakter dat het best bij uw noden en bij het aangekaarte thema past.

Aan het einde van elke oefening vindt een gezamenlijke debriefing plaats waar iedereen zijn belevingen en waarnemingen kan delen met de groep. De rijkdom van dit seminarie schuilt ook in deze feedback die de aangekaarte thema’s op die manier zin geven.

Alles gebeurt te voet zonder het paard te bestijgen, het is toegankelijk voor iedereen met een goed zicht, die mobiel is en niet allergisch voor paardenhaar.

Horse coaching gebeurt in een kader zoals hierboven beschreven. Het paard loopt vrij rond zonder harnas en u bent te voet. Ongeacht of u het al dan niet gewoon bent om met paarden om te gaan, ze u niks zeggen, u er bang voor bent of of u een getalenteerd ruiter bent, … Er is geen enkele voorkennis over paarden of paardrijden vereist. Eventuele voorkennis zal u sowieso niet hinderen.

Ja. Deze zijn gemakkelijk verstaanbaar en toegankelijk voor iedereen. De zintuigelijke wereld van het paard verschilt totaal van die van ons, daar moeten we rekening mee houden. Dat betekent:

  • Geen al te bruuske bewegingen maken of luid roepen in de buurt van het paard.
  • Als u vlak achter de achterhand van het paard loopt (waar het paard u moeilijk of zelfs helemaal niet kan zien), houd dan fysiek contact met het paard.
  • Zorg ervoor dat u het paard constant in uw gezichtsveld houdt terwijl u ook aandacht schenkt aan de omgeving en aan zaken die het paard onrustig zouden kunnen maken om zo te anticiperen op eventuele bewegingen omdat het bang is of schrikt. Als het paard bang is of schrikt en veel bewegingen maakt aan uw zijde, begeef u dan naar het hoofd van het paard. Houd ook voor uzelf de omgeving in de gaten, we waarschuwen u en geven indien nodig aan wat u moet doen.

Op basis van één paard, één horse coach, één locatie (een gesloten omheining), en één dag, werken we met 4 tot 14 personen.